Actueel:


Kwabaal aangetroffen tijdens het testen van visvriendelijk gemaal

Dit najaar is tijdens een monitoring van een visvriendelijk gemaal een kwabaal aangetroffen. Deze zeldzame vissoort komt van oorsprong veel in Nederland voor, maar door verandering van watergangen en het klimaat is deze vissoort zeldzamer geworden. Vooral de verandering van de watergangen was funest voor de kwabaal, omdat deze vaak zo aangepast werden dat paai- en opgroei gebieden afgesloten werden. 

            

Om deze zeldzame vissoort te beschermen zal deze vissoort waarschijnlijk binnenkort opgenomen worden in de nieuwe natuurbeschermingswet. Deze zal er onder andere voor zorgen dat de belangrijke paai- en opgroei gebieden beschermd worden.


Rivierprik aangetroffen tijdens visserijkundig onderzoek


In de week van 10 december, is er tijdens een visserijkundig onderzoek een rivierprik aangetroffen. Deze werd gevangen tijdens het elektrisch afvissen van de oever.

De rivierprik is een anadrome vissoort. Dit wil zeggen dat deze vis zich voortplant in zoet water, maar ook een deel van de levenscyclus in het zoute water doorbrengt. De eerste paar levensjaren leeft de prik als larve in de bodem van rivieren en beken. Na een transformatie trekt hij naar het zoute water om hier verder te leven als een parasiet. De rivierprik heeft een zuigbek die voorzien is van rasptanden, hiermee zuigt hij zichzelf vast aan andere vissoorten. Door middel van deze bek neemt de rivierprik bloed en weefselvocht van deze vissen op. Na enkele jaren trekt hij terug naar het zoete water om te paaien, waarna hij sterft.

  


Net als ander vissoorten, heeft de rivierprik last van migratiebarri�res, denk hierbij aan gemalen, sluizen en waterkrachtcentrales. Dankzij deze barri�res en de verslechtering van de waterkwaliteit is sinds 1945 de rivierprik in aantallen afgenomen. Sinds enkele jaren begint deze steeds beter terug te komen, dankzij de verbetering van de waterkwaliteit en het verbeteren van vismigratie routes, waardoor paai plekken beter bereikbaar zijn.