Onderzoek & Advies Bureau Nederland
Home: > Diensten: > Visstandonderzoek:

Visstandonderzoek:

Vis is een van de kwaliteitsaspecten waarop een water beoordeelt wordt. Maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit zijn dikwijls gericht op de visstand.

OAB Nederland heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van visstandonderzoek. Denk hierbij aan onderzoeken voor KRW-bemonsteringen in opdracht van waterschappen, gemeentes, provincies en aannemers waar wij nauw mee samenwerken. De KRW onderzoeken voeren wij uit volgens werkprotocol visbemonstering KRW van de STOWA.


               

OAB Nederland is breed inzetbaar op verschillende watertypen. Er is beschikking over verschillende vistuigen, zowel elektrisch als bijvoorbeeld met een zegen(sleepnet) of met fuiken.

Afhankelijk van de onderzoeksvraag en de bevisbaarheid voeren we een visstandbemonstering uit met visserijtechnieken en vistuigen, gericht op een selectieve en duurzame visserij.