Ecologische begeleiding:


O.A.B Nederland verzorgt de ecologische begeleiding van kleine tot grote projecten. Hiervoor dient meestal een ecologisch werkprotocol opgesteld te worden op basis van de inventarisatie. De uitvoering van de projecten wordt vervolgens begeleid.
Er is binnen het bedrijf veel expertise in de ecologische begeleiding van baggerwerkzaamheden, maai werkzaamheden, de aanleg van waterwerken en tal van andere werkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.


Ook werkt O.A.B Nederland nauw samen met verschillende bedrijven, in een ecologisch samenwerkingsverband.

De aangesloten bedrijven zijn ecologisch adviesbureau Schr�der, ecologisch adviesbureau Submers en enkele andere adviesbureau's.


Daarnaast zijn wij actief lid en/of vrijwilliger bij de volgende organisaties:

Sovon:

Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan.

NecoV:

NecoV is ontstaan door het samenvoegen van twee ecologische verenigingen in het Nederlands-Vlaamse taalgebied, de Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie (NVAE) en de Nederlands-Vlaamse Ecologen Vereniging (NVE).

NecoV heeft tot doel:

De bevordering van de fundamentele en toegepaste ecologie in Nederland en Vlaanderen. De bevordering van de nationale en internationale samenwerking van ecologen en de bevordering van een verantwoord beheer van de biosfeer. Hiertoe organiseert de NecoV vergaderingen, symposia, studiedagen, cursussen, thematische werkgroepen en andere ecologisch gerichte activiteiten.

Floron:

(Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich al 25 jaar in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. Hierbij krijgt het landelijk bureau hulp van honderden vrijwilligers die door het hele land actief zijn. Voor de aansturing en ondersteuning van  vrijwilligers is FLORON ingedeeld in districten. Districtsco�rdinatoren co�rdineren de projecten en activiteiten op regionaal niveau, waarbij ze worden ondersteund door het landelijk bureau in Nijmegen. Deze medewerkers zijn sinds medio 2012 in dienst bij Stichting RAVON (Reptielen Amfibie�n Vissen Onderzoek Nederland). Naast directe ondersteuning van onze vrijwilligers geeft FLORON voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek uit ten behoeve van wetenschap, beheer en beleid en beschermt plantensoorten en hun leefgebieden.            

Ravon:

RAVON is de onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibie�n, reptielen en vissen. Al onze activiteiten staan in dienst van bescherming. Vanuit het landelijke bureau verrichten we onderzoek voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers.